Totes dues associacions hem aconseguit un acord de col·laboració perquè totes les famílies del sector que necessitin rebre aquesta ajuda puguin sol·licitar-la i d’aquesta forma puguin cobrir, almenys, les seves necessitats alimentàries a casa.

Entenem i som conscients, que aquesta situació, no és agradable per a ningú i ens ha sobrepassat a cadascun de nosaltres.


Sabem, que el nostre sector quan millor ha funcionat, ha estat quan hem estat units i per això, des de SOS TAXI, hem buscat solucions amb aquest acord de col·laboració, perquè cap company, ni família, es quedi sola en aquests moments tan difícils.

També us diem, que des de SOS TAXI, prevaldrà la privacitat de cadascun dels companys que necessiti aquesta col·laboració i per això posem a la vostra disposició, dos números de telèfon, que ha aportat la mare d’un company, i que servirà per a poder gestionar mitjançant WhatsApp les ajudes del rebost solidari.


Els telèfons per a contactar via WhatsApp seran els següents :

647 97 56 46 i 621 37 35 69
Persona de contacte : Sra. Lluisa

Per a poder sol·licitar l’ajuda s’ha d’estar en alguna de les següents situacions:

– Estar en situació de ERTE i no haver rebut encara la prestació del mes d’abril.

– No tenir ingressos i no percebre cap prestació o ajuda econòmica

– Fins i tot tenint ingressos econòmics, no superar els 230€ per membre de la unitat de convivència.

– No poder fer front a les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual.

– No poder hacer frente a los gastos generados por tu actividad económica al ser un autónomo o participar de una empresa familiar y que ésta no pueda desempeñar su actividad.

– Tener hijos menores de 18 años y que tengan como referencia el Hospital Materno infantil de San Juan de Dios.

– Familia monoparental.

– Família extensa en una unitat familiar.

– No disposar en l’actualitat d’un habitatge.

– Tenir a càrrec familiars dependents i no percebre ajudes per a la seva atenció.

A causa de la capacitat que té el Rebost Solidari tindran preferència les famílies que reuneixin el major nombre d’ítems dels anteriorment exposats.

És imprescindible emplenar el formulari de sol·licitud, a part de disposar i mostrar la documentació necessària que avali la situació que dóna lloc a la sol·licitud. Aquesta documentació es pot sol·licitar al llarg del temps que s’està rebent l’ajuda.


Per a poder no duplicar i fer un mal ús dels recursos, les famílies seran donades d’alta transitòriament com a usuaris en el Centre Socioeducatiu Nou Quitxalles i signaran una declaració exposant que no reben aliments d’altres recursos.

La documentació bàsica i alta al programa es lliurarà i se signarà presencialment en la primera o segon lliurament d’aliments, després amb una declaració jurada que signarà SOS TAXI de recepció i lliurament, podrem portar-vos els paquets d’ajuda, sense necessitat que us desplaceu i ho signéssiu on decidiu la recepció de l’ajuda, fins a regularitzar la situació, acabant per derivar les ajudes a l’àrea social que correspongui per proximitat

CAP FAMÍLIA DEL SECTOR ESTARÀ SOLA
EN AQUESTS MOMENTS TAN DIFÍCILS,

A CAP FAMÍLIA DEL SECTOR, LA DEIXAREM SOLA

No se entregarán la de ayuda alimentaria a personas que no presenten la acreditación de taxista de la AMB

La entrega de las ayudas se realizarán en las direcciones registradas en el formulario de acceso al Rebost Solidari y siempre dentro del AMB.

Así mismo se recuerda que solo se entrega un paquete de ayuda alimentaria por domicilio, por familia y que sean taxistas de la AMB.

Es imprescindible rellenar el formulario de solicitud, aparte de disponer y mostrar la documentación necesaria que avale la situación que da lugar a la solicitud. Esta documentación se puede solicitar a lo largo del tiempo que se está recibiendo la ayuda.
El no presentar la documentación requerida, falsear datos o otro tipo de anomalía dará lugar para anular y no validar este formulario.

Gracias a todos y todas por participar en este proyecto social de SOS TAXI

5 Comments

 • Araceli
  Posted 28 de mayo de 2020

  Muy necesaria y buena iniciativa compañer@s, graciass ❤

 • Luis
  Posted 29 de mayo de 2020

  Agradecer tan valiosa colaboración…

 • AZIZ
  Posted 4 de junio de 2020

  Agradecer mucho vuestra colaboración

 • Manuel Antonio
  Posted 9 de junio de 2020

  Muchas gracias por vuestra generosidad y su buena iniciativa

 • Manuel Antonio
  Posted 10 de junio de 2020

  Gracias por vuestra iniciativa y por pensar en los que ahora mismo no podemos hacer frente ….Gracias….

Leave a comment